Acord pel canvi


Hi ha moments que condensen les esperances i il·lusions de molts anys i molta gent. El procés polític dels darrers temps ha obert la possibilitat de canvi. El 15M i la Primavera Valenciana van posar sobre la taula que hi havia una separació creixent entre la classe política i la ciutadania. Davant una crisi brutal, els polítics no han rescatat a la gent sinó als poderosos, presentant les decisions com a dictats obligatoris dels poders que no es presenten a les eleccions. Aquesta situació d'expropiació de la democràcia feia necessari que gent corrent donara un pas avant per a recuperar les institucions i posar-les al servei de totes les persones.

Les elits valencianes tenen un projecte de país molt allunyat de les necessitats dels ciutadans. La seua aposta de ser una regió submisa ens ha deixat com a llegat una economia esgotada i una societat desigual. La seua única pàtria és el seu patrimoni; per a ampliar-lo no han dubtat en saquejar-ho tot a base d’especulació i corrupció, venent una i altra vegada els interessos dels valencians. Durant un temps les i els valencians ens hem avergonyit dels nostres governants, al presentar-nos davant del món com la regió de la corrupció. Però nosaltres sabem que els valencians som els que ens deixem la pell en fer que esta societat funcione i no els que s’han encarregat de saquejar-la, vendre-la i enfonsar-la. Som la gent corrent la que hem mantingut en peu esta comunitat. Nosaltres: qui matinem cada dia per a fer funcionar el país; les mares, els mestres, les emprenedores, els dependents, les cambreres; qui patim per a arribar a final de mes; els perjudicats per les seues polítiques. Nosaltres, el poble.

Venim de llocs molt diferents i en el passat hem votat a partits diversos, però ara ens uneix una idea forta: un projecte de país per a tots oposat a la societat de privilegiats que els que governaven la Generalitat i encara governen l’Estat volen. Aspirem a recuperar i ampliar l’Estat del Benestar, a rescatar la democràcia i instal·lar la transparència i l’honestedat a les institucions, a garantir els drets socials i les oportunitats, a impulsar polítiques efectives d’igualtat i a fer tot això de manera sostenible per a l’economia i el medi ambient. Per això, apostem per un canvi en l’orientació de les polítiques públiques:

 1. La forma d’activar la recuperació per a tots no és retallar sinó destinar recursos públics a generar activitat econòmica en sectors sostenibles. Les actuals polítiques d’austeritat han de ser substituïdes per polítiques de desenvolupament econòmic.
 2. La inversió social pública s’ha d’equiparar als estàndards europeus per a que la Comunitat Valenciana recupere la senda de convergència social amb Europa. Els drets socials han de comptar amb suficiència pressupostària per implementar-los. Per això cal una quita del deute, una millora del finançament i la derogació de l’art. 135 de la Constitució.
 3. L’Auditoria ciutadana és la fórmula per a determinar els efectes de les mesures econòmiques dels darrers anys i la responsabilitat en el deute i en el rescat bancari. A més, és imprescindible una reforma fiscal profunda que equipare la tributació efectiva de grans empreses i grans patrimonis a la de la resta de la població per a que pague més qui més guanya.
 4. Les institucions públiques han de gestionar els recursos públics de forma eficient i transparent. A més, han de jugar un paper actiu en la vida econòmica. La idea extrema del lliure mercat s’ha de substituir per un paradigma mixt: el mercat i l’estat han d’actuar com a institucions complementàries per a la generació de benestar per a tots.
 5. Les institucions públiques han de ser les encarregades de garantir l’accés públic universal a la sanitat, l’educació, les pensions, la dependència i les cobertures socials i jugar un paper actiu en altres sectors estratègics com els transports, l’energia i l’aigua, les telecomunicacions i l’habitatge. Cal restaurar uns serveis públics universals i col·lectius, eliminant la mercantilització que s’ha fet.
 6. El sector financer és un actor central per al desenvolupament i per això cal una regulació efectiva, una banca pública al servei de l’economia real i una refundació del BCE, situant-lo dins de paràmetres democràtics i habilitant-lo per a impulsar la creació d’ocupació i el desenvolupament.
 7. L’eixida de la crisi passa per un nou model productiu que afronte la transició ecològica cap a les renovables i els sectors verds i la modernització de l’estructura econòmica, apostant per la innovació en la línia dels models avançats del nord d’Europa. Per això, cal una política industrial activa que, a més, assegure les inversions necessàries per a combatre l’atur estructural.
 8. Les societats del segle XXI han d’estar basades en les igualtats. La desigualtat social soscava la democràcia; cal disminuir-la amb la redistribució fiscal i amb increments progressius de salaris, en el marc d’una nova reforma laboral que conjugue estabilitat amb flexibilitat, i els salaris amb la productivitat. La desigualtat de gènere ha de ser eradicada, igualant salaris i drets i aprofundint en la conciliació familiar.
 9. La democràcia és el pilar central de la nostra societat. Totes les polítiques que afecten a la ciutadania han de ser decidides per ella, incrementant els canals de participació. Cal una reforma a fons de la Unió Europea i la zona Euro, situant-la dins dels paràmetres de la democràcia i l’estat del benestar.
 10. La Constitució del 1978 ja no és capaç de garantir els drets i les polítiques a les que aspirem. Cal un procés constituent per a impulsar una nova articulació territorial de l’Estat que permeta l’encaix de la plurinacionalitat, noves institucions més transparents, més eficients i més obertes a la participació i un blindatge efectiu dels drets socials.

Les persones que firmem este acord som conscients que les eleccions de desembre no només decidiran qui ocuparà la cadira d’un o altre govern sinó que marcaran el rumb de l’Estat per a properes generacions i per tant, són d’una transcendència absoluta per al País Valencià. Els i les valencianes hem estat massa temps invisibles. Ara ens toca dir la nostra. Per nosaltres, per totes, per tots. És el moment!

València, octubre de 2015


Descarrega el manifest sencer en PDF

Suma't 1427Signants

 • Joan Blanco Paz, sindicalista i professor
 • Josep Franco, escriptor
 • Javier Mariscal, dissenyador
 • Ofelia Vila, sindicalista / Llicenciada en Geografia i Historia
 • Lluís Planes, empresari
 • Joan Romero, catedràtic de Geografia U.V.
 • Enric Navarro, membre de Per L'Horta
 • Josep Albelda, professor de Belles Arts
 • Vicent Torres, doctor en Economia
 • Pere Boix, metge de treball
 • Marisa Gallen, dissenyadora
 • Mª Josep Picó, periosdista
 • Quique Herrando, metge
 • Patricio Garcí, Fayos, investigador del CSIC
 • Toni Picazo, arquitecte
 • Maite Miravent, professora de Filosofia
 • Joan del Alcazar, catedràtic de Història
 • Fernando Flores, professor Dret Constitucional
 • Vicent García, director de Vaersa
 • Eva Dènia, cantant
 • Mariola Cubells, periodista
 • Vicent Monsonis, director de cinema
 • Assumpció Vidal, membre de Pobresa Zero
 • Josep Nadal, cantant
 • Victor Maicas, escriptor
 • Rafa Xambó, professor de sociologia i cantant
 • Joan Olmos, enginyer de camins